Process for oil painting, public art mission at Nya Karolinska Sjukhuset, Solna, Sweden. Grand opening 14-15 October 2017

26 oktober, 2016 av Andreas Eriksson